vzw 2440 Big Band Geel

Maatschappelijke zetel :

Lebonstraat 116
2440 Geel

014/58.30.44

Fortis : 001-1891671-53

Uittreksel 2 uit Notulen Algemene Vergadering 5/12/04

Maatschappelijke Zetel

  • De statuten zullen gewijzigd worden om de wijziging van bestuurders (voorzitter, secretaris) te reflecteren als ook de locatie van Maatschappelijke Zetel die verhuist naar 'Lebonstraat 116 2440 Geel'.

Ref. Statuten art. 2

" De vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Lebonstraat 116. Binnen deze gemeente wordt de plaats van vestiging bepaald door de Raad van Beheer , die de plaats van vestiging kan wijzigen. "

 

       

5 december 2004

 

voorzitter :

 

Rik Deruytter

secretaris:

 

Eugeen Vannuten