vzw 2440 Big Band Geel

Maatschappelijke zetel :

Lebonstraat 116
2440 Geel

014/58.30.44

Fortis : 001-1891671-53

Notulen Algemene Vergadering 5/12/04

Aanwezigen :

Luypaers Peter
Luypaers Werner
Alen Marcel
Van Doninck Julien
Peeters Monty
Deruytter Rik
Vannuten Hendrik
Vannuten Eugeen
Claes Renilde
Coenen Ludo
Cuinen WIlly


De Kock Marcel
 Engelen Geert
Ghijs Domien
Jillings Douglas
Maes Marc
Maes Werner
Nuyts Claude
Peeters Peter
Peeters Bert
Vanderwerf Aggie
Vos Vic
Wouters Ludwig
Zdorow Daga   

Locatie : zaal Den Haan, Pas , Geel.
We danken R. Schurmans voor het ter beschikking stellen van deze zaal in het centrum van Geel. Het was er gezellig warm. Ons 'service team' had weerom voor de gepaste versnaperingen gezorgd, waarvoor eveneens dank.

Agenda :
akte van ontslag ingediend door Voorzitter Dirk Dils; alg.verg. voorgezeten door Ondervoorzitter;
nieuwe VZW wet,
rekening 2003-2004
kwijting penningmeester
begroting 2004-2005,
bestuursmandaten (Vzttr, Ovzttr, Penningm,Secr, bestuurders)
benoeming Erevoorzitter;
behandeling ontslag-aanvraag van Marcel Alen;
benoeming Eresecretaris;
nieuwe leden VZW; definitieve ledenlijst,
sociale nevenactiviteit 2004-2005;
varia (alg vergadering)


Tijdstip :
5 dec 2004
start : 10.40
einde : 12.30

 
Verontschuldigd maar vertegenwoordigd via volmacht :

 Blomme Seppe
Tobback Koen
Luypaers Iris

Verslag :  

 • Ondervoorzitter Peter Luypaers opende en zat de Algemene Vergadering voor. De aanwezigen werden bedankt voor hun talrijke opkomst. Vooreerst werd het ontslag van voorzitter D. Dils toegelicht. Het voorstel om hem tot 'ere-voorzitter' te benoemen werd aanvaard.
 • De 'levende' lijst van leden werd door de Vergadering gescreened met volgend resultaat :
  - Worden afgevoerd maar behouden onder 'muzikale reserven' : Beyens Robert, Nuyts Leo, Vercammen Bart.
  -Wordt aan deze reserven toegevoegd : Chris Lembrechts.
  -Worden afgevoerd en geregistreerd als oud-leden : Cuyvers Felix, De Rijck Denis, Sauvillier André, Mangelschots Stijn, Pelgrims Sonja, Dirk Vanhoof, Vandecraen Chris, Van Lommel Kris, Sanen Yvan, Cis Gysen, Van Geel Louis. Moeten aangeschreven worden opdat zij nog partituren zouden binnen brengen : Sauvillier en Mangelschots.
  -Afgevoerd (divers) : Debruyn Walter, Droogmans, Doornaert, Michiels Nadia
  -Afgevoerd (in memoriam) : Jacobs Josfin, Luypaers Lan, Ghijs Vic, Angele Dekort, Bernus Devis
  -Benoemd tot erelid omwille verdiensten (cum meritum) : Custers Geert, Dils Dirk, Haelters Josianne, Hens Karlijne, Hens Peter, Gysen Herman, Matheusen Herman, Sels Jules, Berghmans Fons, Marcel Alen
  -Benoemd tot erelid omwille van o.m. sponsorship of nadere eerbare positie (cum honore) : Ghijs Raymond, Pauwels Emmy, Luypaers Mia, Lodewijckx Maria, Driesen Maria, Verherstraeten Louis, Vanderheulen Monique
  -Voorgesteld en aangenomen tot Werkend (en stemgerechtigd) Lid : Foets Gary, Cautaerts Tom, Tobback Koen, 's Jegers Jean, Dierickx Vincent, Goris Marie-Claire
  Het ledenbestand zal conform dit besluit worden aangepast en op de website worden gepubliceerd. De eerste lijst na deze aanpassing krijgt de editienaam 'dec2004'.
  - 36 stemgerechtigde leden
  -11ereleden cum meritum
  -7 ereleden cum honore
 • Op secretaris Marcel Alen na worden de huidige bestuurders bevestigd en de funkties worden in de schoot van RvB verdeeld. Marcel wordt geeerd en bedankt voor zijn 19 jarige lange inzet. Als ere-secretaris blijft hij welkom op de RvB- vergaderingen die hopelijk via zijn hand een vrolijk verslag blijven krijgen. Het dagelijks werkend secretariaat wordt echter overgenomen door ondergetekende.
  Marcel zal een gepast afscheid mogen genieten op 5 maart as, bij SSS 11.
 • Ook de vakante functie van voorzitter wordt op de vergadering besproken en algemeen toegewezen aan Rik Deruytter, huidig bestuurder. Wij wensen Rik sukses in deze nieuwe uitdaging. De ganse ploeg zal hem dan hierin ook steunen.
 • financieel verslag en kwijting van de penningmeester Werner : 2004 = positive balans van 1379,87- euro hetgeen geinvesteerd wordt in 1.jubeljaar 2005 (o.m. aankoop polo's) 2. huur repetitiezaal 3. concert Werft
 • begroting 2005 : de cijfers tonen aan dat twee betalende concerten per jaar nodig zijn om de normale werkingskosten te kunnen dragen. Tot hiertoe is voor 2005 één concert (Charleroi) bevestigd. Komt er geen tweede bij dan moeten andere inkomsten gezocht worden zoals bv. sponsors , begrip betalende ereleden 'uitbaten', ...
 • De website www.2440bb.com komt ter sprake en ondergetekende webmaster ondergaat dankbaar het applaus voor de opzet en onderhoud van dit mooie medium. Er wordt gewezen niet alleen op het promotiekarakter ervan maar vooral op het INTERN gebruik bv. als communicatekanaal tussen de leden en informatiebank voor alles wat maar met onze vzw kan te maken hebben.
 • De statuten zullen gewijzigd worden om de wijziging van bestuurders (voorzitter, secretaris) te reflecteren als ook de locatie van Maatschappelijke Zetel die verhuist naar 'Lebonstraat 116 2440 Geel'.
 • varia : - inhoud van de verzekering Vlamo : voornamelijk gebeurlijke ongevallen ivm woonplaats -repetitielokaal verkeer andere dan die gedekt zijn door de personnlijke autoverzekering. Niet : diefstal van eigen instrument.
  - een bestuurder dient aanwezig te zijn op de (twee)maandelijkse KRG-vergadering
  - een vergadering (bv. 2x per jaar) naast deze statutaire vergadering zou welkom zijn om andere dingen te bespreken zoals de muzikale lijn van het orkest, nevenactiviteten, enz.
 • uittreksel 1 ,uittreksel 2 en uittreksel 3.
       

5 december 2004

 

voorzitter :

 

Rik Deruytter

 secretaris:

 

Eugeen Vannuten